Δημόσια Διαβούλευση

Στόχος της Δημόσιας Διαβούλευσης είναι η ανάπτυξη του δημόσιου διαλόγου με τη συμμετοχή των Δημοτών στην διαδικασία διαμόρφωσης αποφάσεων του Δήμου Χίου. 

Για να συμμετέχετε στη Δημόσια Διαβούλευση, θα πρέπει να εγγραφείτε στην πλατφόρμα σχολιασμού, εισάγοντας το όνομα σας, το email σας και ένα κωδικό. Μόνο τα επώνυμα σχόλια θα γίνονται δεκτά. 

Στο πλαίσιο της υγιούς συζήτησης,  διευκρινίζεται ότι κάθε σχόλιο που κρίνεται ότι υπερβαίνει τα όρια δεοντολογίας στο δημόσιο διάλογο δεν θα δημοσιεύεται.

Δημόσια Διαβούλευση: Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

Ζώντας μέσα στον Κάμπο της Χίου, ποια είναι τα κύρια προβλήματα, μικρά ή μεγάλα τα οποία βιώνετε; Ποια είναι αυτά που θα θέλατε να αλλάξουν; Έχετε μια καλή ιδέα που πιστεύετε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψιν; Όσο μικρό ή μεγάλο είναι αυτό που έχετε να πείτε, είναι μια καλή ευκαιρία για να την πείτε. Μια παράγραφος ή πέντε σελίδες, τρία προβλήματα ή κάποια λύση.
Διαβάστε περισσότερα...

Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) του Δήμου Χίου

Τοπαρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων (ΤΟΣΔΑ) του Δήμου Χίου συντάσσεται από τις Υπηρεσίες του Δήμου Χίου και ακολουθεί τις κατευθύνσεις του Οδηγού Σύνταξης Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων, του Ειδικού Διαβαθμικού Συνδέσμου Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Αποσκοπεί στο να αποτελέσει ένα ουσιαστικό εργαλείο Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Δήμο σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Το παρόν Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων του Δήμου Χίου συντάσσεται επίσης σε συνέχεια της διαδικασίας υλοποίησης του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων για την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.Τα ΤΟΣΔΑ των Δήμων εντάσσονται στη νέα πολιτική διαχείρισης αποβλήτων που διαγράφεται τόσο σε εθνικό όσο και περιφερειακό επίπεδο και…
Διαβάστε περισσότερα...

A. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Καλοπλύτη

Α1. Ανάλυση Η λεκάνη του ρέματος Καλοπλύτη έχει έκταση περίπου 850 στρέμματα και επίμηκες σχήμα. Το ρέμα πηγάζει από την περιοχή της Παναγίας Βοήθειας στα δυτικά, εγκιβωτίζεται 300 μ ανατολικά, στη συμβολή των οδών Καλαρώνη και Σόδη και κινείται υπογείως δια των οδών Σόδη, Αγ. Κυριακής, Καλοπλύτου, Αλ. Παχνού, Απλωταριάς (στο τμήμα μεταξύ των οδών Αλ. Παχνού και 11ης Νοεμβρίου) και Κανάρη και εκβάλλει στο λιμάνι της Χίου. Κατά τη διάρκεια ισχυρών βροχοπτώσεων παρατηρείται επιφανειακή ροή που ξεκινά από τις οδούς Αγ. Κυριακής και Καλοπλύτου και καταλήγει στις οδούς Αλ. Παχνού και Απλωταριάς, όπου και εμφανίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα στα…
Διαβάστε περισσότερα...

B. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Σκύλλας

Β1. Ανάλυση Η αντιπλημμυρική προστασία της οικιστικής περιοχής του Βαρβασίου έχει υλοποιηθεί με την εκτέλεση του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής ρέματος Σκύλλας», που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Οι επεμβάσεις βασίστηκαν στην προμελέτη που εκπονήθηκε από την ΟΤΜΕ το 2000 για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου με τίτλο «Προμελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Χίου», που προχώρησε στη συνέχεια σε στάδιο οριστικής μελέτης που εκπονήθηκε από την ίδια εταιρεία το 2005 με τίτλο «Οριστική μελέτη κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων στην περιοχή ρέματος Σκύλλα». Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στις οδούς Βερίτη, Ιωάννου Χανδρή, Αερ. Ροδοκανάκη, Κύπρου, Αερ. Περίκου, Ηρακλείτου, Παν. Ευρετής, Ιππάρχου του Χίου, Ξενάκη,…
Διαβάστε περισσότερα...

Γ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Κοκκαλά (Περιοχή Μαρουλούς - Φραγκοβουνίου και Κολυμβητηρίου)

Γ1. Ανάλυση Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής του ρέματος Κοκκαλά έχει μελετηθεί με την προμελέτη που εκπονήθηκε από την ΟΤΜΕ το 2000 για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου με τίτλο «Προμελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Χίου». Η πρόταση αντιμετώπισης προέβλεπε παρεμβάσεις σε δύο περιοχές: α) Κατά μήκος της Ε.Ο. Χίου – Καλλιμασιάς, β) Στην περιοχή της Μαρουλούς – Φραγκοβουνίου. Το πρώτο τμήμα της προμελέτης προχώρησε σε επίπεδο οριστικής μελέτης και στη συνέχεια στην υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής Κλούβα Κάμπου», το οποίο αντιμετώπισε με επιτυχία τα πλημμυρικά ζητήματα της περιοχής, που εντοπίζονταν ιδίως στο τμήμα από τον κόμβο…
Διαβάστε περισσότερα...

Δ. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Στρατήδαινας (Περιοχή Αεροδρομίου)

Δ1. Ανάλυση Η λεκάνη του ρέματος της Στρατήδαινας έχει έκταση 2,3 τ.χλμ. και περιλαμβάνει τις περιοχές Σπηλαδίων, Γρου, Ταλάρους, Λολόδενδρων και αεροδρομίου. Η αντιπλημμυρική προστασία της περιοχής έχει μελετηθεί με την προμελέτη που εκπονήθηκε από την ΟΤΜΕ το 2000 για την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Χίου με τίτλο «Προμελέτη έργων αντιπλημμυρικής προστασίας Χίου», χωρίς να έχει μέχρι σήμερα προχωρήσει σε επίπεδο οριστικής μελέτης. Τα κυριότερα προβλήματα εντοπίζονται στους δρόμους που αναπτύσσονται γύρω από το αεροδρόμιο, εξαιτίας των ήπιων κλίσεων, σε συνδυασμό με την ύπαρξη του αεροδρομίου και του οδικού άξονα της λεωφόρου Ενώσεως που αναχαιτίζουν τη φυσική ροή των…
Διαβάστε περισσότερα...

Ε. Αντιπλημμυρική προστασία Δήμου Χίου - Ρέμα Αγ. Ειρήνης

Ε1. Ανάλυση Η περίπτωση του ρέματος Αγ. Ειρήνης απασχολεί εδώ και αρκετά χρόνια την Υπηρεσία μας και τον Δήμο Χίου γενικότερα. Με την 2873/2004 απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας ακυρώθηκαν οι διοικητικές πράξεις με τις οποίες πραγματοποιήθηκε ο εγκιβωτισμός του υδατορεύματος και η κατασκευή δρόμου στο τμήμα μεταξύ του ΙΚΑ και της μάντρας οικοδομικών υλικών. Σήμερα, στο πλαίσιο εκπόνησης της μελέτης του δρόμου σύνδεσης της οδού Καλουτά με τον Περιφερειακό και ειδικότερα στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης του 1ου τμήματος του έργου, έχει προταθεί η λύση της καθαίρεσης της οροφής του κιβωτοειδούς οχετού και η μετατροπή του σε ανοικτή διατομή.…
Διαβάστε περισσότερα...
Σελίδα 1 από 2

Πινακοθήκη Δήμου Χίου

 

Μεταφορικό Ισοδύναμο

 

Καταθέτουμε ζητήματα που αφορούν τον Κάμπο της Χίου

dimosia diavoulefsi kampos

 

banner gia compostopoiisi

Compost

CompostImage

Φόρμα για την Οικιακή Κομποστοποίηση


Μετάβαση στη Φόρμα

Αναζήτηση

diavgeia all logo

Comodo SSL