Δημοτικός φωτισμός

Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι τις προηγούμενες μέρες υπογράφτηκε με την εταιρεία MEDESKO A.E. σύμβαση εκπόνησης των μελετών, που αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο για σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας του δημοτικού φωτισμού και οικονομικών πόρων για το Δήμο.
Το πρώτο στάδιο της εργασίας που ανατέθηκε αφορά στην εργασία απογραφής – καταγραφής του Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού. Τα επόμενα στάδια αφορούν την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης οδοφωτισμού με πρόταση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και την τεχνοοικονομική μελέτη της πρότασης επέμβασης.
Η συνολική προθεσμία για την ολοκλήρωση των αντικειμένων των δυο συμβάσεων είναι έξι μήνες.
Σημειώνεται ότι η επιλογή της εταιρείας MEDESKO A.E. έγινε με ομόφωνη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μεταξύ τριών εταιρειών που ανταποκρίθηκαν στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που στάλθηκε από το τμήμα Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Χίου προς όλες τις εταιρείες παροχής ενεργειακών υπηρεσιών. Στη συνέχεια, επιλέχθηκε ως ανάδοχος για την εκπόνηση των επιμέρους σταδίων της δράσης: «Καταγραφή δημοτικού φωτισμού και εκτίμηση της σκοπιμότητας αντικατάστασής τους με λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας».
Στόχος του Δήμου είναι η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της παραπάνω εργασίας και μελετών, προκειμένου να αντικατασταθούν τα ενεργοβόρα φωτιστικά που σήμερα διατίθενται στον δημοτικό φωτισμό, μέσω της χρήσης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή άλλων δράσεων, για αυτόν το σκοπό.
Σημαντικά, επιπλέον, θετικά αποτελέσματα θα έχουν οι συγκεκριμένες ενέργειες στον τομέα της συντήρησης του δημοτικού φωτισμού και της μείωσης του χρόνου για την αντικατάσταση των καμένων λαμπτήρων.