Διοργάνωση εκδρομής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «Το Περιβόλι»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

20/07/2017

Προυπολογισμός:

555,00