Διοργάνωση εκδρομής για το ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

08/09/2017

Προυπολογισμός:

700,00 €