Δελτίο Τύπου – ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ 2018