Δ.Λ.Τ. – Πρόσκληση για συνεδρίαση.

 

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση για συνεδρίαση.

Κύριοι,

Σας προσκαλούμε να λάβετε μέρος σε Συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, που θα γίνει στις 22/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία μας, προκειμένου να συζητήσουμε για το παρακάτω θέμα:

 1. Παράδοση – Παραλαβή Δ.Λ.Τ. Χίου.
 2. Συζήτηση επί του Β’ Σταδίου της Μελέτης Στρατηγικού Σχεδιασμού Ανάπτυξης (Master Plan) Κεντρικού Λιμένα Χίου.
 3. Πέμπτη τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2019.
 4. Έγκριση όρων παραχώρησης και καθορισμός ανταλλάγματος ειδικού δικαιώματος χρήσης για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων, πραγματοποίηση εκδηλώσεων, καθορισμός χώρων άσκησης στάσιμου εμπορίου κ.λ.π. στις χερσαίες και εξομοιούμενες ζώνες του νομού για το έτος 2020.
 5. Ψήφιση πίστωσης ποσού 3.464,59€ για την Επισκευή κτιρίων ευθύνης Λιμενικού Ταμείου».
 6. Αποδοχή δωρεάς ενός κάδου SeaBin από το Κοινωφελές Ίδρυμα Μαρία Τσάκος – Διεθνές Κέντρο Ναυτικής Έρευνας και Παράδοσης.
 7. Άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα της Ελλάδος και μεταφορά των πλεονάζοντων ταμειακών διαθεσίμων του Δ.Λ.Τ. Χίου.
 8. Βεβαίωση οφειλών Αγραφιώτη Αναστάσιου, Ναυτ. Πράκτορα πλοίων ERTURK.
 9. Αντικατάσταση φθαρμένου στύλου στον Λιμενοβραχίονα Χίου.
 10. Συζήτηση σχετικά με την παιδική χαρά που βρίσκεται εντός Χερσαίας Ζώνης Λιμένα Οινουσσών.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση καθίζησης οδοστρώματος στο λιμάνι Λαγκάδας».
 12. Έγκριση Πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Αποκατάσταση κρηπιδώματος κεντρικού λιμένα Χίου».
 13. Ψήφιση διαφόρων πιστώσεων.

Ο Πρόεδρος του

Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου

 

 

Κυριάκος Ζωάνος