Δ.Λ.Τ. Χίου – Πρόσκληση για συνεδρίαση την 25-1-2017