Δωρεά γα την Τοποθέτηση Τάπητα στο 10ο Νηπιαγωγείο Χίου

Ο Δήμος Χίου, στην προσπάθεια του για την αύξηση της ασφάλειας και της ποιότητας των εγκαταστάσεων στα νηπιαγωγεία και στα σχολεία, αποδέχθηκε την πρόταση για δωρεά από την εταιρεία ECOELASTICA A.E., για την κατασκευή και τοποθέτηση τάπητα ασφαλείας στην αυλή του 10ου Νηπιαγωγείου Χίου.
Η εταιρεία ECOELASTICA A.E έχει εγκριθεί από την Πολιτεία για τη διαχείριση μεταχειρισμένων ελαστικών οχημάτων και έχει σκοπό τη διαχείριση των άχρηστων ελαστικών που απορρίπτονται στον Ελλαδικό χώρο με χρήση των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, λαμβανόμενων υπόψη πρώτιστα περιβαλλοντικών και οικονομικών κριτηρίων.
Η επιλογή του 10ου Νηπιαγωγείου πραγματοποιήθηκε μέσω Ειδικού Προγράμματος – διαγωνισμού της Εταιρείας.
Ο τάπητας ασφαλείας που θα κατασκευαστεί θα είναι πιστοποιημένος σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΝ 1177:2008 και ο ανάδοχος της ECOELASTICA θα διαθέτει πιστοποίηση εφαρμογής κατά ISO 9001:2008.