Δωρεάν διανομή τροφίμων

Ενημερώνουμε τους δημότες μας, ότι συνεχίζεται η δωρεάν διανομή τροφίμων για τις δημοτικές ενότητες Αμανής και Καρδαμύλων την Παρασκευή 28 Δεκεμβρίου 2012 από ώρα 10.00π.μ. στους παρακάτω χώρους:

• Δ.Ε. Αμανής: Βολισσός -αίθουσα Δημ. Συμβουλίου πρώην Δ. Αμανής

• Δ.Ε. Καρδαμύλων: παλαιό κτίριο Τεχνικών Υπηρεσιών – πλατεία Μαρμάρου Καρδαμύλων

Από το γραφείο τύπου