Δράσεις που να κινούνται στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας

Χίος 14/01/2014

Η Δημοτική Αρχή, λαμβάνοντας υπ’ όψιν της το ενεργειακό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται και εξελίσσεται, αλλά ταυτόχρονα και τις ενεργοβόρες δραστηριότητες (δημοτικός φωτισμός, αντλιοστάσια), προτίθεται να διερευνήσει τις δυνατότητές που υπάρχουν, προκειμένου σε πρώτη φάση να καταγράψει τις δυνατότητες που υπάρχουν και σε δεύτερη φάση να υλοποιήσει δράσεις που να κινούνται στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας.

Γι’ αυτό, καλεί εταιρείες που ασχολούνται με το αντικείμενο αυτό, να υποβάλουν τις σκέψεις τους, χωρίς καμία δέσμευση από το Δήμο. Στη συνέχεια και αφού καταλήξει στο πρακτέο, ο Δήμος προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση δράσεων.

Πρέπει βεβαίως, να αναφερθεί ότι στην υποβολή της πρότασης θα πρέπει να υπάρχει αναφορά και στη χρηματοδότηση των δράσεων.

Από το γραφείο τύπου