Δράση πληροφόρησης εργαζομένων και ανέργων από ΙΝΕ/ΓΣΕΕ και Δήμο Χίου