Δημοτικό Συμβούλιο Χίου – Συνέχιση συνεδρίασης

Η διακοπείσα συνεδρίαση της 20ης/5/2016 θα συνεχιστεί με την ίδια απαρτία τη Δευτέρα 23/5/2016 στις 10:30 για τη συζήτηση των υπολειπόμενων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης