Δελτίο Τύπου για εκδήλωση Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών Δήμου Χίου (Νοέμβριος 2018)