Συμμετοχή Δημάρχου Χίου στη συνεδρίαση της Επιτροπής ECOS

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ECOS (Οικονομική & Κοινωνική Πολιτική) συμμετείχε ο Δήμαρχος Χίου, Πολύδωρος Λαμπρινούδης, ως μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας της Επιτροπής των Περιφερειών στις Βρυξέλλες, στις 20/2/2013.

Το σημαντικότερο θέμα στη συνεδρίαση αυτή ήταν «Κατευθυντήριες γραμμές στην Ε.Ε., όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων».

Η αναθεώρηση των κατευθυντήριων γραμμών, όσον αφορά τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και την αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων εντάσσεται στο γενικό πλαίσιο της διαδικασίας εκσυγχρονισμού της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις.

Η σημασία των κρατικών ενισχύσεων, ιδιαίτερα σήμερα, είναι ένα θέμα που προβάλλεται έντονα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, και παρά το γεγονός ότι αυτές οι ενισχύσεις εμπίπτουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ε.Ε. και ότι η αρχή της επικουρικότητας δεν εφαρμόζεται, ενδείκνυται η συμμετοχή των τοπικών αρχών στην αναθεώρηση των κατευθυντήριων αυτών γραμμών, σε σχέση με την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα και τη δημοκρατική νομιμότητα.

Η Επιτροπή διατύπωσε τον προβληματισμό της, όσον αφορά τον όγκο των ενισχύσεων για τις επιχειρήσεις σε σύγκριση με τις κρατικές ενισχύσεις για τον χρηματοπιστωτικό τομέα, ιδιαίτερα σήμερα, εν μέσω οικονομικής κρίσης, το ύψος των ενισχύσεων της Ε.Ε. θα πρέπει να ενισχυθεί σημαντικά, ενώ τα ελάχιστα όρια για τη διάσωση επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν προβλήματα, θα μπορούσαν να είναι 200.000€ για τις Μ.Μ.Ε. και 500.000€ για τις άλλες επιχειρήσεις.

Η συγκεκριμένη πρόταση της Επιτροπής ECOS των Περιφερειών με τις τροπολογίες που ακολούθησαν, θα σταλεί στο Ευρωκοινοβούλιο για την τελική ψήφιση.

Από το γραφείο τύπου