Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017-2018

Εκδόθηκε η υπ΄ αριθ. 5122/23.05.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017-2018.

Παιδικοί-Βρεφονηπιακοί Σταθμοί- ΚΔΑΠ ΜΕΑ και ΚΔΑΠ έτους 2017-2018
Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 7 της ΚΥΑ 7/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/16.05.2017 (ΦΕΚ 1719/18.05.2017 τεύχος Β’) για την επιλογή των ωφελούμενων της Δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» έτους 2017-2018 εκδίδεται πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. βάσει της οποίας καλούνται τα ενδιαφερόμενα άτομα να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής.

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η υπ’ αριθ. 5122/23.05.2017 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΕΤΑΑ για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο δράσης “Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής” έτους 2017-2018.

Επιπλέον, με σχετική ανακοίνωσή της η ΕΕΤΑΑ καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αίτηση και να αποστείλουν τα δικαιολογητικά συμμετοχής στο χρονικό διάστημα από 24.5.2017 έως 09.06.2017.

Όπως αναφέρεται στην ανωτέρω ανακοίνωση και στην πρόσκληση:
– τα προσωρινά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 27.6.2017,
– η υποβολή των ενστάσεων θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 28.6.2017 έως 30.6.2017,
– τα οριστικά αποτελέσματα θα εκδοθούν στις 4.7.2017
– η εγγραφή στις δομές και η υπογραφή της σύμβασης των ωφελουμένων με τις δομές θα γίνει στο χρονικό διάστημα από 4.7.2017 έως 1.9.2017
– οι φορείς/δομές με την ολοκλήρωση των εγγραφών και μέχρι τις 8/9/2017 υποβάλουν στην Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. τα έγγραφα της παρ.2 του άρθρου 10 της ΚΥΑ 7/οικ.321/ΕΥΣΕΚΤ/55417/16.05.2017 (ΦΕΚ 1719/18.05.2017 τεύχος Β’)

Τέλος, η ΕΕΤΑΑ ανήρτησε στην ιστοσελίδα της (http://www.eetaa.gr/index.php?tag=paidikoi_2017_domes_oristika) ενδεικτικό και μη εξαντλητικό κατάλογο φορέων και δομών, που εκδήλωσαν την πρόθεση τους να συμμετέχουν στη δράση, στον οποίο περιλαμβάνονται οι δομές του Δήμου Χίου ΚΔΑΠ ΜΕΑ Χίου «ΠΕΡΙΒΟΛΙ» και ΚΔΑΠ Καρδαμύλων «ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ».

Ανακοίνωση – Οδηγίες