Εγγραφές νηπίων και βρεφών εκπαιδευτικής περιόδου 2022-23

Εγγραφές νηπίων και βρεφών εκπαιδευτικής περιόδου 2022-23

   Mε βάση τον Πρότυπο Κανονισμό Λειτουργίας Δημοτικών Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών (ΦΕΚ 4249/05.12.2017 τεύχος Β΄) τα μέλη ΔΣ καλούνται να εγκρίνουν την κάτωθι πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σχετικά με εγγραφές και επανεγγραφές προνηπίων και βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Ν.Π. για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η χρονική περίοδος υποβολής των αιτήσεων εγγραφής και επανεγγραφής θα είναι από την 10 Μαΐου έως 31 Μαΐου 2022 και θα γίνει ηλεκτρονικά, λόγω των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοΐού covid-19, στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Χίου (npddchios.gr). Oι αιτήσεις γονέων που θα παρουσιαστούν με μετάθεση (εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι κλπ.) όπως και οποιαδήποτε άλλη περίπτωση εξετάζεται μεμονωμένα από το Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου, το οποίο παίρνει τη σχετική απόφαση. Ανακοίνωση για τις εγγραφές θα δοθεί στα ΜΜΕ ατελώς θα γίνει ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Ν.Π.Δ.Δ. και στους πίνακες ανακοινώσεων των Παιδικών Σταθμών. Η παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και στο site του Δήμου Χίου( chioscity.gr) όπου θα μπορούν να ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για όλη την διαδικασία των εγγραφών.

Mail επικοινωνίας:chiosnpdd@gmail.com

(Ως οικογενειακό εισόδημα θεωρείται το άθροισμα του συνολικού εισοδήματος και των δύο γονέων)

.Στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου ανήκουν οι εξής παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί:

 1. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός (επί της οδού Καλουτά)
 2. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός (επί της οδού Φλοίσκου)
 3. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός (επί της περιοχής Βαρβασίου)
 4. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Ομηρούπολης
 5. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Καλλιμασιάς
 6. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Καμποχώρων
 7. Δημοτικός βρεφονηπιακός Σταθμός Καρδαμύλων

Σκοπός Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών

Οι Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί που είναι κυρίαρχα χώροι αγωγής και

ασφαλούς διαμονής για παιδιά προσχολικής ηλικίας σκοπό έχουν:

 • Να παρέχουν ενιαία προσχολική αγωγή σύμφωνα με τα πλέον σύγχρονα

επιστημονικά δεδομένα.

 • Να βοηθούν τα παιδιά να αναπτυχθούν ολόπλευρα, σωματικά, νοητικά,

συναισθηματικά και κοινωνικά.

 • Να εξαλείφουν κατά το δυνατό, τις διαφορές που τυχόν προκύπτουν από το

πολιτιστικό, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο των γονέων τους.

 • Να εξυπηρετούν τους γονείς και παράλληλα να τους ευαισθητοποιούν πάνω σε

θέματα σύγχρονης παιδαγωγικής και ψυχολογίας.

 • Να βοηθούν τα παιδιά προσχολικής ηλικίας στην ομαλή μετάβασή τους από το

οικογενειακό στο σχολικό περιβάλλον.

 • Να παρέχουν ημερήσια διατροφή και φροντίδα στα παιδιά που φιλοξενούν

τηρώντας τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας.

Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών

1.Δικαίωμα εγγραφής στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, σύμφωνα με τις ειδικές προβλέψεις του παρόντος άρθρου, απαγορευμένης απολύτως της εγγραφής παιδιών εφόσον και για όσο διάστημα πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα. Παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικές ή ψυχικές παθήσεις, εγγράφονται στο Σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση ειδικού γιατρού Κρατικού Νοσηλευτικού Ιδρύματος ή Ασφαλιστικού Οργανισμού ότι τούτο είναι ωφέλιμο για το παιδί, ότι δεν υπάρχει πρόβλημα φιλοξενίας του παιδιού στο Σταθμό και εφόσον ο Σταθμός διαθέτει την αναγκαία υποδομή. Σε αυτή την περίπτωση, όταν κρίνεται απαραίτητο, το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου ή το Δημοτικό Συμβούλιο, στην περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου, λαμβάνει απόφαση για τον ορισμό κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού ή συνοδού και όταν δεν υπηρετεί, μπορεί να προσλαμβάνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2190/1994 ή του άρθρου 6 του ν.2527/1997, όπως ισχύουν. Ο συνοδός θα συνεργάζεται με την/τον Παιδαγωγό της τάξης και την Προϊσταμένη/τον Προϊστάμενο του Σταθμού, θα ακολουθεί τις οδηγίες τους για την εύρυθμη εφαρμογή του παιδαγωγικού προγράμματος και υποχρεούται να προσκομίσει όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις.

Ειδικότερα στους αποκλειστικά Βρεφικούς Σταθμούς γίνονται δεκτά παιδιά ηλικίας από 8 μηνών έως 2,5 ετών, στους Νηπιακούς από 2,5 ετών έως την ηλικία εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση. Στους δε μικτούς Βρεφονηπιακούς Σταθμούς από 8 μηνών, λόγω έλλειψης κτηριακών προδιαγραφών των δομών μας για μικρότερες ηλικίες, έως την ηλικία εγγραφής στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Στα βρεφικά τμήματα των Βρεφικών και των μικτών Βρεφονηπιακών Σταθμών μπορούν να φιλοξενούνται και βρέφη από 2 μηνών, μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου ή του Δημοτικού

Συμβουλίου, σε περίπτωση που ο Σταθμός λειτουργεί ως υπηρεσία του Δήμου.

β. Δικαίωμα εγγραφής στους δημοτικούς Παιδικούς, Βρεφικούς και Βρεφονηπιακούς Σταθμούς έχουν όλα τα παιδιά, τα οποία κατά την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας του σταθμού έχουν συμπληρώσει την απαιτούμενη

ηλικία φιλοξενίας στο αντίστοιχο τμήμα του σταθμού.

2.Τα εγγραφόμενα στους Παιδικούς Σταθμούς παιδιά προέρχονται κατά κύριο λόγο από την περιοχή του Ο.Τ.Α. στον οποίο ανήκουν αυτοί, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορη περιοχή και η εγγραφή είναι εφικτή λόγω της ύπαρξης κενής θέσης ή με την εγγραφή εξυπηρετείται ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων, η οποία αιτιολογείται ειδικά στη σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

3.Κατά την εγγραφή επιλέγονται τα παιδιά εργαζομένων γονέων και τα παιδιά οικονομικά αδυνάτων οικογενειών, προτιμώμενων εκείνων που έχουν ανάγκη φροντίδας από διάφορα κοινωνικά αίτια (όπως π.χ. παιδιά ορφανά από δύο ή ένα γονέα, παιδιά αγάμων μητέρων, διαζευγμένων ή σε διάσταση γονέων, παιδιά που προέρχονται από γονείς με σωματική ή πνευματική αναπηρία, πολυτέκνων οικογενειών κ.λ.π.).

Το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να εξειδικεύει τα κριτήρια αυτά καθιερώνοντας τη μοριοποίησή τους.

Από το σύστημα μοριοδότησης εξαιρείται η δημοτικότητα, καθώς και οποιαδήποτε σχέση εργασίας της/του αιτούσας/αιτούντος με το Σταθμό ή άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Λειτουργία Σταθμών

 1. Η λειτουργία των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών αρχίζει την 1η

Σεπτεμβρίου και λήγει την 31η Ιουλίου του επομένου έτους, επί πέντε ημέρες,

δηλαδή από Δευτέρα έως Παρασκευή.

 1. Οι Σταθμοί δεν λειτουργούν από 24 Δεκεμβρίου μέχρι και της 5ης Ιανουαρίου

καθώς και από τη Μεγάλη Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή του Θωμά.

 1. Οι Σταθμοί επίσης διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες των

Δημοσίων Υπηρεσιών καθώς και του Πολιούχου του Δήμου ή της Κοινότητας που

λειτουργεί ο Σταθμός ή του εορτασμού Εθνικού Τοπικού γεγονότος.

 1. Η λειτουργία των Σταθμών αρχίζει από την 7:00 ώρα και λήγει την 16:00 ώρα για τους παιδικούς σταθμούς της πόλης και κατόπιν συνεννόησης για τους περιφερειακούς παιδικούς σταθμούς.

Δικαιολογητικά εγγραφής.

Για την εγγραφή των παιδιών στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

Υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

α) Έντυπη Αίτηση την οποία θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση όταν κάνετε την εγγραφή.

β) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης που έχει εκδοθεί εντός εξαμήνου πριν από την κατάθεσή του στην Υπηρεσία .

γ) Βεβαίωση υγείας παιδιού με υπογραφή παιδιάτρου.

καθώς και φωτοτυπία του βιβλιαρίου υγείας με τα εμβόλια που προβλέπονται

κάθε φορά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού.

δ) Εκκαθαριστικό Φορολογικού Έτους 2021.

Ειδικά δικαιολογητικά ανά περίπτωση:

1) Για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο Τομέα, βεβαίωση Υπηρεσίας.

2) Για τους εργαζόμενους στον Ιδιωτικό Τομέα , μηχανογραφημένη κατάσταση ενσήμων ΙΚΑ και Βεβαίωση Εργοδότη.

   Αν πρόκειται να εργασθούν εντός μηνός από την υποβολή της αίτησης εγγραφής, βεβαίωση με προσδιορισμό του ύψους των αποδοχών τους και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού) καθώς και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ενσήμων των γονέων προκειμένου για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα.

3) Μητέρα που δηλώνει κατά κύριο επάγγελμα αγρότισσα θα πρέπει να είναι άμεσα ασφαλισμένη στον ΟΓΑ.

4) Για τους επιδοτούμενους ανέργους, έγγραφο του ΟΑΕΔ.

5) Για τους ανέργους, φωτοαντίγραφο κάρτας ανεργίας και βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

6)Οι αυτοαπασχολούμενοι/ες θα υποβάλλουν αντίγραφο της δήλωσης ενάρξεως επιτηδεύματος στη ΔΟΥ και Υπεύθυνη Δήλωση περί μη διακοπής της άσκησης του επιτηδεύματος.

7) Μητέρα που δηλώνει απασχολούμενη ευκαιριακά( οικιακοί βοηθοί κλπ), η αίτηση, εφόσον δε συνοδεύεται από ένσημα, δεν θα εξετάζεται.

8) Σε περίπτωση γονέων- κηδεμόνων με παιδί που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 35% και άνω ή γονέα που ανήκει στην ομάδα ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, απαιτείται βεβαίωση Υγειονομικής Επιτροπής ή βεβαίωση από Δημόσιο Νοσοκομείο.

9) Ληξιαρχική πράξη του αποβιώσαντος γονέα, εάν είναι ορφανό (στην περίπτωση που δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).

10)Βεβαίωση από το Στρατό, εάν ο γονέας είναι στρατιώτης και Βεβαίωση Φοίτησης από το Πανεπιστήμιο, εάν ο γονέας είναι φοιτητής.

11)Αντίγραφο διαζευκτηρίου- εάν αυτό δεν αναφέρεται στο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης,-αίτηση διαζυγίου ή οποιοδήποτε νόμιμο αποδεικτικό έγγραφο της διάστασης καθώς και Δικαστική απόφαση επιμέλειας ή οποιοδήποτε αποδεικτικό έγγραφο της επιμέλειας, εάν οι γονείς είναι διαζευγμένοι ή εν διαστάσει.

12) Για τους πολίτες τρίτων χωρών εκτός των σχετικών δικαιολογητικών, που υποχρεούνται να καταθέσουν, απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή των παιδιών τους στο Σταθμό, είναι και η άδεια παραμονής στη χώρα μας, ή εφόσον έχει λήξει, βεβαίωση που υπέχει θέση άδειας διαμονής. Προσκομίζονται επίσης τα διαβατήρια των γονέων και των παιδιών σε ισχύ καθώς και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης σε επίσημη μετάφραση.

13) Υπεύθυνη δήλωση των γονέων όπου θα αναφέρεται η ώρα προσέλευσης και αποχώρησης του νηπίου καθώς και τα άτομα που θα παραλαμβάνουν το παιδί.

Οικονομική συμμετοχή γονέων

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου με την     απόφασή του έχει ορίσει κριτήρια επιβολής μηνιαίας οικονομικής εισφοράς (τροφεία) στις οικογένειες των φιλοξενουμένων νηπίων, σύμφωνα με την οικονομική τους δυνατότητα.

Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση για το σχολικό έτος 2021-2022 τα τροφεία διαμορφώνονται σύμφωνα με τα ακόλουθα:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

 

0,00€-5.000,00€

30€

5.001,00-10.000,00€

40€ και 30€ όταν είναι άνεργος ένας από τους δύο γονείς.

10.001,00-15.000,00€

45€

15.001,00-20.000,00€

55€

20.001,00-25.000,00€

60€

25.001,00-30.000,00€

65€

30.001,00-35.000,00€

75€

35.001,00-40.000,00€

80€

40.001,00-45.000,00€

90€

45.001,00-50.000,00€

100€

Άνω των 50.000,,,€ η καταβολή των τροφείων θα είναι σταθερή και θα διαμορφώνεται στο ποσό των 120 €. Μηδενικά τροφεία δεν υπάρχουν εκτός αν προκύπτουν ειδικές περιπτώσεις οι οποίες θα συζητούνται στο συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. και θα αποφασίζουν τα μέλη του. Τα παιδιά εργαζομένων σε υπηρεσίες ΔΕΗ και ΟΤΕ που κάνουν χρήση της παροχής από την υπηρεσία τους για τη χορήγηση εξόδων φύλαξης/ φιλοξενίας σε βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Νομικού Προσώπου θα επιβαρύνονται με τροφεία ύψους 200 € μηνιαίως.

Θα ισχύσει 50% έκπτωση για τους πολύτεκνους, οικογένειες με ΑΜΕΑ κλπ ανάλογα με το εισόδημα   20% για τα αδελφάκια που φιλοξενούνται στις δομές του ΝΠΔΔ και 20% για τις τρίτεκνες οικογένειες με παιδιά που φοιτούν έως και στο βαθμό της Β/θμιας εκπαίδευσης .

Επιπλέον, σε περίπτωση που κάποιος γονέας επιθυμεί να πληρώσει εφάπαξ το συνολικό ποσό θα είναι μειωμένο κατά 10%.

Σε περίπτωση που οι γονείς εγγράφουν τα παιδιά τους κανονικά στον παιδικό σταθμό αλλά για δικούς τους λόγους δηλώνουν ότι θα παρουσιασθούν στους επόμενους μήνες υποχρεούνται η καταβολή των τροφείων να γίνεται στο ήμισυ.

Σε περίπτωση που γονέας εμπίπτει σε περισσότερες από μία κατηγορία έκπτωσης ,θα λαμβάνεται υπόψη η συμφέρουσα προς την οικογένεια.

Τέλος, η καταβολή των τροφείων θα γίνεται από τις 28 του παρόντος μήνα έως και τις 30 του επομένου. Μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα μπαίνουν οι νόμιμες προσαυξήσεις. Εξαίρεση θα αποτελεί η καταβολή των τροφείων στους τελευταίους μήνες της σχολικής περιόδου( Ιούνιο -Ιούλιο) να γίνεται στον ίδιο μήνα.

Όλα αυτά θα ισχύσουν με την προϋπόθεση ότι το ΕΣΠΑ θα είναι σε ισχύ.

Διακοπή φιλοξενίας

 1. Η διακοπή της φιλοξενίας των παιδιών στους Παιδικούς και Βρεφονηπιακούς

Σταθμούς των νομικών προσώπων ενεργείται πάντοτε με απόφαση του Διοικητικού

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω

περιπτώσεις:

α) Όταν το ζητήσουν με αίτησή τους οι γονείς ή οι κηδεμόνες των παιδιών,

β) Όταν εμφανιστούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των

παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από το Σταθμό, μετά από

προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς και ειδικό γιατρό.

γ). Όταν δεν καταβάλλεται από τους γονείς η οικονομική τους συμμετοχή για χρονικό διάστημα πέραν των δύο (2) μηνών, χωρίς να υπάρχει σοβαρός προς τούτο λόγος και αφού πρώτα ειδοποιηθούν αυτοί να καταβάλλουν το οφειλόμενο ποσό. Η επανεγγραφή θα γίνεται μετά την εξόφληση των οφειλομένων.

δ) Όταν κατ’ εξακολούθηση και παρά τις σχετικές έγγραφες ειδοποιήσεις στους

γονείς, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του

Σταθμού.

ε) Όταν κατ’ εξακολούθηση και πέραν του ενός (1) μηνός (συνεχόμενα) απουσιάζουν

αδικαιολόγητα από τον Σταθμό.

 1. Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων. Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται εντός μηνός από τη λήψη της απόφασης της παραγράφου 1.

Μοριοδότηση κριτηρίων αξιολόγησης

Τα κριτήρια αξιολόγησης και μοριοδότησης για την επιλογή βρεφών- νηπίων στου σχολικού έτους 2022-2023 αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗΣ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ ΝΠΔΔ.

Α/Α

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ Πατέρας ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και                                                               άνω                                                    

30

 
 

Μητέρα ΑΜΕΑ με αναπηρία 67% και άνω.

30

 
 

Οικογένεια με παιδί ΑΜΕΑ

50

 
 

Παιδί Ορφανό ή Μονογονεϊκή Οικογένεια

100

 
 

Παιδί διαζευγμένων γονέων

20

 
 

Παιδί με γονέα Στρατευμένο ή Φοιτητή

10

 

2

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ οικογενειακό εισόδημα ανά έτος έως 10.000€

50

Υπολογίζεται με βάση το συνολικό πραγματικό εισόδημα και όχι το τεκμαρτό.

 

Οικογ. Εισόδ. Από 10.001 έως15.000€

30

 
 

Οικογ. Εισόδ. Από 15.001 έως 20.000€

30

 
 

Οικογ. Εισόδ. Από 20.001 έως 25.000€

25

 
 

Οικογ. Εισόδ. Από 25.001 έως 30.000€

20

 
 

Οικογ. Εισόδ. Από 30.001 έως 35.000€

15

 
 

Οικογ. Εισόδ. Από 35.001 έως 40.000€

10

 

3

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

   
 

Οικογ.με 3 ανήλικα τέκνα

15

 
 

Οικογ.με 4 ανήλικα τέκνα

20

 
 

Οικογ.με 5 ανήλικα τέκνα

40

 
 

Μακροχρόνια άνεργος γονέας

20+20

 
 

Πρόσφατα άνεργος γονέας(απολυμένος)

30+30

 
 

Εργαζόμενοι και οι δύο γονείς

40+40

 
 

Επανεγγραφή νηπίου

10

 

Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά των υπαλλήλων του ΝΠΔΔ Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Παιδείας Δήμου Χίου γίνονται δεκτά χωρίς μοριοδότηση και όχι καθ’ υπέρβαση της δυναμικότητάς του, μέχρι ποσοστού 10% αυτής.

Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση αλλά έχουν υποβάλλει από κοινού φορολογική δήλωση για να αξιολογηθεί το ατομικό εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια πρέπει να υποβάλουν δικαιολογητικό από το οποίο θα προκύπτει ότι έχει ξεκινήσει η διαδικασία του διαζυγίου, διαφορετικά θα υπολογίζεται το συνολικό οικογενειακό εισόδημα.

Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται από 10 Μαΐου μέχρι 31 Μαΐου κάθε έτους και σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις και δεν εκκρεμούν εμπρόθεσμες αιτήσεις που δεν έχουν ικανοποιηθεί. Εντός του μηνός Ιουνίου συνέρχεται το Διοικητικό Συμβούλιο του νομικού προσώπου συγκροτεί ειδική Επιτροπή Επιλογής, στην οποία μετέχει και παιδαγωγικό προσωπικό.

Η Επιτροπή καταρτίζει πίνακα επιλογής βάσει μορίων, τον οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο ή στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έκδοση, σε ειδική συνεδρίαση, απόφασης επιλογής των φιλοξενουμένων παιδιών.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων θα δημιουργηθούν προσωρινοί Πίνακες Αξιολόγησης και Επιλογής που θα είναι διαθέσιμοι στη διεύθυνση.

Η όλη διαδικασία ολοκληρώνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου κάθε έτους .

Οι τελικοί πίνακες επιλογών θα είναι διαθέσιμοι το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Ιουλίου, εάν και εφόσον έχει ολοκληρωθεί η δήλωση φορολογίας εισοδήματος όλων των ενδιαφερόμενων.

Σε περίπτωση διακοπής φιλοξενίας, η θέση καλύπτεται υποχρεωτικά από το πρώτο επιλαχόν παιδί, το οποίο είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με αυτό που έχει διαγραφεί, κι αν δεν υπάρχει ακολουθείται η διαδικασία μοριοδότησης των εκπρόθεσμων αιτήσεων.

β) Για την εγγραφή των παιδιών στους βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Ν.Π. θα απαιτείται δήλωση φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2021.