Έγγραφο του Δήμου Χίου προς ΕΕΤΤ

ΘΕΜΑ: Διακοπή λειτουργίας αναλογικών και ψηφιακών τηλεοπτικών αναμεταδοτών
ΣΧΕΤ: Το με Α.Π.8727/Φ386/09-03-15 έγγραφό σας

Σε συνέχεια και εφαρμογή του παραπάνω εγγράφου σας ενημερώνουμε ότι συμμορφωθήκαμε πλήρως με τα οριζόμενα του ανωτέρω σχετικού εγγράφου σας.

Επιπροσθέτως θα θέλαμε να σας αναφέρουμε ότι το σήμα της DIGEA στο νησί της Χίου καθίσταται προβληματικό έως απαράδεκτο στο μεγαλύτερο μέρος του νησιού και ειδικότερα σε πυκνοκατοικημένες περιοχές εντός της πόλεως Χίου (Βροντάδος, Λατόμι, Κάμπος) αλλά και στην πλειονότητα των χωριών της Βόρειας αλλά και της Νότιας Χίου. Το σήμα είναι τόσο προβληματικό και απαράδεκτο ώστε ακόμη και εντός της πόλεως, όταν επικρατούν άσχημες καιρικές συνθήκες – όχι ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά ψιλόβροχο ή αεράκι– παρουσιάζονται διακοπές και «παγώματα». Όλα τα παραπάνω βέβαια έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τα αναγραφόμενα σας στο σχετικό δελτίο τύπου που εκδώσατε στις 10 Φεβρουαρίου 2015 και το οποίο θεωρήθηκε προκλητικό αν όχι προσβλητικό από την πλειοψηφία των δημοτών.

Με την ευκαιρία θα θέλαμε να επισημάνουμε και το γεγονός ότι η απόφαση του Δημοτικού συμβουλίου 596/2013 η οποία επισυνάπτεται αναφέρει ότι ο Δήμος παραχωρεί τη χρήση εγκαταστάσεων με τους εξής όρους α) το κόστος ηλεκτροδότησης θα καταβάλλεται από την εταιρεία (κάτι το οποίο μέχρι σήμερα δεν συμβαίνει) και β) και πιο σημαντικό ότι με έξοδα της εταιρείας θα καλυφθεί το σύνολο του νησιού το οποίο επίσης δεν έχει γίνει.

Για όλους τους παραπάνω λόγους σας καλούμε μέσα στις επόμενες 30 ημέρες εξειδικευμένο συνεργείο της υπηρεσίας σας να μεταβεί στη Χίο και επανελέγξει παρουσία εκπροσώπων μας, επί πραγματικών συνθηκών κάλυψης (εντός οικισμών), κατόπιν σχετικής συνεννόησης, εάν τηρούνται τα οριζόμενα της αρ.716-003 (ΦΕΚ Β΄1693/25-6-2014) απόφασης χορήγησης ραδιοσυχνοτήτων και ειδικότερα οι τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος Ε.

Σε διαφορετική περίπτωση θα χρειαστεί να επανεξετάσουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θέτοντας θέμα συμμόρφωσης της Digea στις υποχρεώσεις της, ενώ ταυτόχρονα θα προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, με γνώμονα το συμφέρον των κατοίκων της Χίου, ώστε να διασφαλίσουμε το αναφαίρετο δικαίωμα της πρόσβασης στην ενημέρωση και ψυχαγωγία μέσω των τηλεοπτικών μέσων.

Μετά Τιμής
Ο Εντεταλμένος Σύμβουλος
Πληροφορικής & Επικοινωνιών

Ιάκωβος Ν. Αμύγδαλος