ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2023 ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΛΑΓΟΥΔΗ