ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023