ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024