Απόφαση 424/2019 Δ.Σ. Χίου – Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού Α τριμήνου 2019.