Έγκριση έκθεσης εκτέλεσης του προϋπολογισμού β τριμήνου 2018.