Έγκριση έργων ΕΣΠΑ για Οινούσσες και Ψαρά

Χίος 22/8/2013

Σας ενημερώνουμε ότι, σε συνέχεια της προγραμματικής σύμβασης του Δήμου Χίου με τους Δήμους Ψαρών και Οινουσσών, όσον αφορά τη συλλογή και μεταφορά μη επικινδύνων στερεών αποβλήτων, εγκρίθηκαν από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Β. Αιγαίου τα παρακάτω υποέργα, με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ,

τα οποία θα συμβασιοποιηθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα:

1. Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, για τον Δήμο Οινουσσών και προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας, για τον Δήμο Ψαρών, συνολικού προϋπολογισμού 194.340,00 ευρώ

2. Προμήθεια οχήματος τύπου γάντζου, για τον Δήμο Οινουσσών και προμήθεια οχήματος τύπου γάντζου για τον Δήμο Ψαρών, συνολικού προϋπολογισμού 319.800,00 ευρώ.

3. Προμήθεια φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου για τον Δήμο Οινουσσών και Προμήθεια φορτηγού οχήματος ανοικτού τύπου για τον Δήμο Ψαρών, συνολικού προϋπολογισμού 94.710,00 ευρώ.

Από το γραφείο τύπου