Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου Δ. Χίου.