Έγκριση καταβολής επιδόματος

Σας ενημερώνουμε ότι ο Δήμος Χίου, με την υπ’ αρ. 122/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ενέκρινε την καταβολή του επιδόματος των 176 ευρώ του Ν.3016/2002, στους υπαλλήλους, που δικαιώθηκαν με τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις, σε 2 ισόποσες δόσεις.

Πρόκειται για συνολικό ποσό 85.217,18 που αφορά συνολικά 14 εργαζόμενους, το οποίο θα καλυφθεί από τον κωδικό ΚΑ 80-8111.006 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014.

Παράλληλα σας γνωρίζουμε ότι εκκρεμούν και άλλες δικαστικές αποφάσεις για υπάλληλους του Δήμου, σχετικά με την αναδρομική παροχή του επιδόματος.

Από το γραφείο τύπου