Έγκριση κριτηρίων ένταξης στον Κανονισμού Λειτουργίας του Κοινωνικού Φαρμακείου του Δ. Χίου.