Έγκριση πιστώσεων για την Α’βάθμια και Β’βάθμια Εκπαίδευση

Στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της 11ης Φεβρουαρίου 2012, εγκρίθηκε η ψήφιση πιστώσεων, 47.500 € για την Α’βάθμια Εκπαίδευση και 38.900€ για την Β’βάθμια. Τα ποσά αυτά θα δοθούν για να καλυφθούν τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων του Δήμου μας.

Από το γραφείο τύπου