Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του κληροδοτήματος Λαγούδη