Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Αδελφών Ευαγγέλου και Μαρίας Κ. Μαδιά