Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2022 του κληροδοτήματος Κωνσταντίνου Λαγούδη