Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2023 του κληροδοτήματος Άννας Μάμμα