Έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για ακίνητα του Δήμου στις Τ.Κ. Νέας Ποταμιάς & Βαβύλων

Στοιχεία Προκήρυξης

Πληροφορίες:

έως τις 11:30 π.μ.

Καταληκτική Ημερομηνία:

17/08/2015