«Έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) δημοτικών ακινήτων Δήμου Χίου»

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

19/09/2023

Προυπολογισμός:

2.842,34