Έκδοση πιστοποιητικού Ενεργειακής απόδοσης κλειστού γυμναστηρίου Χίου

Στοιχεία Προκήρυξης