Έκδοση ψηφίσματος για τον θάνατο του εν ενεργεία Δημοτικού Συμβούλου του Δήμου Χίου Γεωργίου Καλλέργη.