Έκδοση ψηφίσματος σχετικά με την λειτουργία του ΕΚΑΒ στη Χίο.