Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης και διαμαρτυρίας με αφορμή τους πλειστηριασμούς πρώτης κατοικίας.