Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού Αφανής Ναύτης

Στοιχεία Προκήρυξης

Ημερομηνία Διαγωνισμού:

21/06/2016
και ώρα: 9:45 π.μ.