Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού Αγ. Παρασκευή – Ορθή Επανάληψη

Στοιχεία Προκήρυξης