ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΒΟΥΠΑΛΟΥ ΠΡΩΗΝ “ΚΟΥΤΕΛΗ” ΤΗΣ Τ.Κ. ΧΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης