Εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου – ξενώνα στην Τ.Κ. Πυτιούς

Στοιχεία Προκήρυξης