Εκμίσθωση απλής χρήσης αιγιαλού Γιόσωνας – Ορθή Επανάληψη

Στοιχεία Προκήρυξης