Εκπαίδευση στην Βολή

Από την 96 ΑΔΤΕ γνωστοποιήθηκε η εκτέλεση βολών, με πραγματικά πυρά, σε θαλάσσια περιοχή στο Ακρωτήριο «Βακελώνας», και Ακτή «Μάναγρος»  τις παρακάτω ημερομηνίες:

α. 13 Φεβ 24, από 08:00 μέχρι 23:00 (ΤΟΠΙΚΗ).

β. 14 Φεβ 24, από 08:00 μέχρι 23:00 (ΤΟΠΙΚΗ).

γ. 15 Φεβ 24, από 08:00 μέχρι 18:00 (ΤΟΠΙΚΗ).

δ. 16 Φεβ 24, από 08:00 μέχρι 18:00 (ΤΟΠΙΚΗ).

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ ΤΗΓΑΝΙ – Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ – ακτή ΜΑΝΑΓΡΟΣ – Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ – Ακρ. ΤΗΓΑΝΙ και ακτή Αγ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων.