Εκπαίδευση στην Βολή

Από την 96 ΑΔΤΕ γνωστοποιήθηκε η εκτέλεση βολών, με πραγματικά πυρά, σε θαλάσσια περιοχή στο Ακρωτήριο «Βακελώνας», και Ακτή «Μάναγρος»  τις παρακάτω ημερομηνίες:

α. 31 Οκτ 23, από 08:00 μέχρι 23:00.

β. 1 Νοε 23, από 08:00 μέχρι 18:00.

γ. 2 Νοε 23, από 08:00 μέχρι 18:00.

δ. 3 Νοε 23, από 08:00 μέχρι 18:00.

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία: ΥΨΩΜΑ ΠΡΟΠΟΥΛΟ – ΥΨΩΜΑ ΒΙΓΛΑ – ΥΨΩΜΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ – ΥΨΩΜΑ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ -ΥΨΩΜΑ ΚΟΙΛΑΝΗ – ΥΨ. ΤΡΟΥΛΟΣ και η θαλάσσια περιοχή σε απόσταση 6 ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ ΤΗΓΑΝΙ – Ακρ ΠΥΡΓΑΡΙ – ακτή ΜΑΝΑΓΡΟΣ – Ακρ. ΒΑΚΕΛΩΝΑΣ – Ακρ. ΤΗΓΑΝΙ και ακτή Αγ. ΙΣΙΔΩΡΟΣ.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Με την ολοκλήρωση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας θα γίνει πλήρης αποκατάσταση των χώρων.