Εκπαίδευση στην Βολή

Από την 96 ΑΔΤΕ Χίου ανακοινώθηκε ότι θα εκτελεστούν βολές με πραγματικά πυρά στην θάλασσα, στις περιοχές Βακέλωνας και Μάναγρος της Βολισσού,

Α) την Τρίτη 13/10/2020 (από 08:00 µέχρι 17:00),

Β) την Τετάρτη 14/10/2020 (από 08:00 µέχρι 15:00 και από 19:00 µέχρι 22:00) και

Γ) την Πέμπτη 15/10/2020 (από 08:00 µέχρι 12:00).

Επικίνδυνη περιοχή είναι αυτή που περικλείεται από τα σημεία Ύψωμα Πρόπουλο – Ύψωμα Βίγλα – Ύψωμα Περδικάς – Ύψωμα Αγ. Ιωάννης – Ύψωμα Κοιλάνη – Ύψωμα Τρούλος και η θαλάσια περιοχή σε απόσταση 6ΝΜ από την ακτή ανάμεσα στο Ακρ. Πύργος – Ακρ. Παργάρι – ακτή Μάναγρος – Ακρ. Βακέλωνας και ακτή Αγ. Ισίδωρος.

Κατά τις προαναφερθείσες ημερομηνίες και ώρες, απαγορεύεται στην παραπάνω περιοχή, η κίνηση ατόμων, ζώων, οχημάτων και σκαφών, προς αποφυγή ατυχημάτων.