Εκπαιδευτικές δράσεις -επισκέψεις για τη δομή ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/04/2024

Προυπολογισμός:

648,55