Εκπαιδευτικές δράσεις -επισκέψεις για τη δομή  ΚΔΑΠ ΜΕΑ ΧΙΟΥ

Στοιχεία Προκήρυξης

Καταληκτική Ημερομηνία:

15/03/2023

Προυπολογισμός:

650,00