ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΒΟΣΚΗΣΙΜΩΝ ΓΑΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΩΝ

Παρακαλούνται, όσοι έχουν λάβει ή θα λάβουν ενημερωτικό έντυπο για κατανομή βοσκήσιμων γαιών έτος 2016 και 2017, όπως προβούν στην εξόφληση του ποσού.
Επίσης, όσοι ήρθαν σε επικοινωνία με την υπηρεσία μας και τους ενημερώσαμε να αγνοήσουν την ειδοποίηση, παρακαλούνται όπως επικοινωνήσουν εκ νέου μαζί μας ή να προβούν στην εξόφληση του ποσού, διότι όπως μας έγινε ενημέρωση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα ανωτέρω ποσά αν δεν πληρωθούν θα βεβαιωθούν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τις κατά το νόμο προσαυξήσεις.
Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε στα τηλέφωνα επικοινωνίας:
22713-53131 και 22713-53116.