Εξορθολογισμός των δαπανών σταθερής τηλεφωνίας

Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο εξορθολογισμού των δαπανών σταθερής τηλεφωνίας, το τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής Επικοινωνιών του Δήμου Χίου προέβη στην επέκταση της τηλεφωνίας ΣΥΖΕΥΞΙΣ σε υπηρεσίες, που μέχρι, σήμερα, χρησιμοποιούσαν συμβατικά τηλέφωνα, αξιοποιώντας, στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό το δίκτυο οπτικών ινών (ΜΑΝ) και τις σύγχρονες τεχνολογίες.

Έτσι, τα νέα τηλέφωνα που λειτουργούν στις υπηρεσίες είναι τα εξής:

ΚΕΠ ΔΕ Ομηρούπολης: 2271350036-39

FAX ΚΕΠ ΔΕ Ομηρούπολης: 2271350027

Συνεργείο Γρου : 2271350073-4 & 2271350091

Πινακοθήκη : 2271350028-9

FAX Δημοτικής Ενότητας Καρδαμύλων : 2271350026