ΕΚΤΑΣΗ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΑΣΗΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΚΕΝΑΥΡΟΣ Δ.Ε. ΚΑΡΔΑΜΥΛΩΝ Τ.Κ. ΠΥΤΙΟΥΣ

Στοιχεία Προκήρυξης